Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:
 
Preşedinte:
 
Conducător de doctorat:
 
Referenţi oficiali:
 
1. C. S. I dr. Maria-Virginia COMAN Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
2. Prof. dr. Alina-Catrinel ION - Universitatea Politehnica din București
3. Prof. dr. Gabriel-Lucian RADU Universitatea Politehnica din București