Anunț susținere teză de doctorat

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA
Conducător de doctorat:
Prof. dr. Irinel-Adriana BADEA
Referenţi oficiali:
1. C.S.I dr. Maria-Virginia COMAN – Universitatea „Babeș-Bloyai” din Cluj-Napoca;
2. Prof.dr.ing. Gabriel-Radu LUCIAN – Universitatea „Politehnica” din Bucureşti;
3. Prof.dr.habil. Romeo-Iulian OLARIU – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Rezumat Teză RO

Rezumat Teză ENG

CV Drd. PANAITESCU C. Georgeta-Simona (STAN)