Anunț susținere teză

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:
Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:
Prof. dr. Tudor ROȘU

Referenţi oficiali:
1. Acad. Prof. dr. Marius ANDRUH – Universitatea din București
2. C. S. I dr. Constantin DRĂGHICI – Centrul de Chimie Organică „C. D. Nenițescu”
3. Prof. dr. Ioana JITARU – Universitatea „POLITEHNICA” din București

Rezumat teză (ENG)

Rezumat teză (ROM)

CV drd. MEZEY Réka - Ștefana