În ziua de 13 decembrie 2017, ora 10.00, la Departamentul de Chimie Anorganică va avea loc presusținerea tezei de doctorat cu tema: "Combinații complexe ale cuprului (II) cu liganzi azometinici proveniți de la piridoxal și de la 4-aminoantipirină" de către doctorand MEZEY Reka-Ștefana.