Anunț susținere teză

CV CS. I dr. Niculae Ionescu

CV CS. I dr. Domnina Răzuş

CV Conf. dr. Ileana Fărcăşanu

CV drd. Sorina Pîrlea

Rezumat teză lb. română

Rezumat teză lb. engleză