În ziua de 7 septembrie 2017, ora 11.00, la Departamentul de Chimie Fizică va avea loc presusținerea 

tezei de doctorat cu tema: " Îndepărtarea oxidativă a unor inhibitori ai procesului de amplificare a ADN-ului", 

de catre doctorand Pîrlea Sorina.