În  ziua  de 24 februarie 2017, ora 11,00 în Amf. Ilie Murgulescu (R2)

al Facultăţii de Chimie va  avea  loc  susţinerea  publică  a  tezei  de doctorat

intitulată:

 

"Evaluarea deteriorării pieilor și pergamentelor istorice",

 

de  către CARȘOTE Cristina în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în  Chimie 

Componenţa comisiei de analiză şi susţinere a tezei de doctorat:

Preşedinte:

Prof. dr. Camelia BALA

Conducător de doctorat:

C.S. I dr. Petru BUDRUGEAC

Referenţi oficiali:

 

1.Prof. dr. Mihaela HILLEBRAND – Universitatea din București

2.C. S. I dr. Oana CARP – Institutul de Chimie Fizică ”Ilie Murgulescu” al Academiei Române, București

3.Prof. dr. Nicolae DOCA – Universitatea de Vest din Timișoara.

 

Teza  de  doctorat  poate  fi  consultată  la  biblioteca  facultăţii.

Rezumat RO   Rezumat ENG