UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

ANUNŢ IMPORTANT

Studenţii din anul II de studii universitare de licenţă, domeniul Chimie, trebuie să depună la secretariat o cerere de înscriere la programul de studii pe care doresc să îl urmeze începând cu semestrul al II-lea, anul universitar 2012/2013.

Cererile se depun la secretariat până pe data de 30.01.2013.

Din numărul total de 59 de locuri aferente anului II de studii, domeniul Chimie:

- 39 locuri sunt pentru programul de studii Chimie (2 grupe/4 subgrupe);

- 20 locuri sunt pentru programul de studii Biochimie tehnologică (1 grupă/2 subgrupe).

Repartizarea la fiecare program de studii se va face în funcţie de opţiunile studentului şi  de situaţia şcolară (inclusiv rezultatele obţinute în sesiunea de iarnă 2013).

Studenţii care nu au depus cereri până la data de 30.01.2013 vor fi repartizaţi din oficiu.


cerere