Studenţii care au susţinut examene până la data de 30 septembrie 2012 vor achita

taxele în vigoare la data susţinerii examenelor.

Studentii sunt rugaţi să-şi achite obligaţiile financiare cât de repede.