Planuri de învățământ și FIșe de disciplină - studii universitare de licență - seria 2021-2024

PROGRAMUL DE STUDII CHIMIE - Planul de învătământ  seria 2021-2024 

Fișele de disciplină - AICI 

 

PROGRAMUL DE STUDII BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ - Planul de învătământ  seria 2021-2024 

Fișele de disciplină - AICI 

 

PROGRAMUL DE STUDII CHIMIE MEDICALĂ - Planul de învătământ  seria 2021-2024 

Fișele de disciplină - AICI 

 

PROGRAMUL DE STUDII CHIMIE FARMACEUTICĂ - Planul de învătământ  seria 2021-2024 

Fișele de disciplină - AICI 

Planuri de învățământ seria 2019-2022

Chimie - Plan de invățământ 

Programul de studii de licență -CHIMIE - Fisele de disciplină 

Biochimie tehnologică - Plan de învățământ 

Programul de studii de licență -BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ- Fisele de disciplină

Chimie farmaceutică - Plan de învățământ 

Programul de studii de licență -CHIMIE FARMACEUTICĂ- Fisele de disciplină

Chimie medicală - Plan de învățământ 

Programul de studii de licență -CHIMIE MEDICALĂ- Fisele de disciplină