Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master în Universitatea din București