IN MEMORIAM

Profesor doctor docent Rodica VÎLCU 

05.08.1929 - 08.05.2021

 

Absolventă a Universităţii din Bucureşti ȋn anul 1951, specializarea Chimie Fizică şi a Institutului Politehnic din Bucureşti, Industrii Anorganice – Electrochimie. Din anul 1967 a devenit profesor titular, iar în anul 1970 doctor docent. Activitatea ştiinţifică s-a canalizat pe mai multe direcţii de cercetare: termodinamica chimică fenomenologică, echilibre de fază, termochimie, energetică chimică, termodinamica proceselor ireversibile si reacţii oscilante.

Doamna Profesor Rodica VÎLCU a predat cursurile de Chimie fizică la Facultatea de Fizică, Termodinamica chimică la secţiile Facultăţii de Chimie, cursuri opţionale şi de specializare.  În perioada 1974-1990 (unificarea Chimiei din UB şi IPB) a predat la noua Facultate de Utilaje şi Ingineria Proceselor Chimice toate cursurile de Chimie fizică, adaptate profilului inginerilor

S-a impus, de asemenea, ca un bun manager, ocupând diferite funcții de conducere: şef de catedră (1974-1976), prorector (1976-1984) şi rector (oct.1989-febr.1990, decan ales în Facultatea de Chimie reintegrată în Universitatea din București ( 1990-1992).

Meritele sale ştiinţifice au fost recunoscute pe plan naţional şi internaţional: membru IUPAC ales, premiul Academiei Române “Gh. Spacu”. A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) din anul 2000. Ca o recunoaștere a întregii activități științifice și didactice Universitatea din Bucureşti i-a acordat Diploma de Excelenţă ȋn anul 1999, iar în anul 2004 a primit aceeaşi distincţie din partea  Senatului Universităţii Politehnica din Bucureşti, pentru activităţile desfăşurate în calitatea de prorector şi rector, dascăl pentru numeroase generaţii de ingineri şi chimişti, creator de şcoală şi ştiinţă.

 

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

 

Slujba de înmormântare va avea loc marţi, 11.05.2021, ora 13:00, la cimitirul Reînvierea (Colentina), din Strada Reînvierii nr. 4, București.