IN MEMORIAM Profesor dr. Dumitru OANCEA,

personalitate marcantă a Chimiei Fizice din România

 

Prof. dr. Dumitru OANCEA

1941-2020

 

    Nӑscut la data de 26 ianuarie 1941, a urmat cursurile Facultӑţii de Chimie în perioada 1959-1964. Din anul 1964 se angajeazӑ în Facultatea de Chimie, urmând toţi paşii, de la preparator pânӑ la profesor, în anul 1994.

    A ţinut cu har şi erudiţie cursurile generale de “Chimie Fizicӑ”, “Cineticӑ Chimicӑ” şi “Chimie generalӑ”, şi a introdus noi discipline în Facultatea de Chimie: “Cineticӑ Enzimaticӑ”, “Cinetica Reacţiilor Complexe”, “Modelarea Proceselor Enzimatice”, “Protecţia Împotriva Exploziilor” şi “Prelucrarea Numericӑ a Datelor Experimentale”.

    Pe partea de cercetare, în afarӑ de studiile de cinetica reacţiilor chimice în soluţie, reacţiile cu transfer de protoni, cinetica reacţiilor enzimatice şi cinetica reacţiilor de schimb ionic, domnul Profesor Dumitru Oancea a iniţiat un nou domeniu de cercetare în Facultatea de Chimie privind reacţiile chimice în regim exploziv şi protecţie antiexplozivӑ. Munca de cercetare a fost recunoscutӑ prin acordarea unor premii şi distincţii: Premiul “Gh. Spacu” al Academiei Romane pe anul 1987 pentru “Studiul cineticii reactiilor rapide in gaze” şi Medalia “Gheorghe Spacu” pentru merite deosebite în promovarea chimiei în România acordată în 2009 de Societatea de Chimie din România

    Incepând cu anul 1996 devine conducӑtor de doctorat; sub atenta sa îndrumare, 14 cercetatori au susţinut teze de doctorat atât în domeniul reacţiilor chimice în regim exploziv cât şi în domeniul cineticii reacţiilor complexe în soluţie.

    In anul 2009 devine membru corespondent al Academiei Romane, iar din anul 2012 este profesor emerit al Facultӑţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti.

    In afara acestor activități, domnul Prof.dr. Dumitru Oancea a fost implicat și în activități manageriale, fiind atât Șeful Catedrei de Chimie Fizicӑ (1990-1992 şi 1996-1998), Secretar Științific al Consiliului Profesoral (1992-1996) cât şi Decanul Facultății de Chimie în perioada 2004-2012. 

    Dispariția sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care l-au cunoscut și iubit. A fost mentorul atâtor generații de studenți și cercetători, un om de o înaltă valoare morală. 

Va rӑmâne în sufletele noastre ca un mare OM şi un PROFESOR deosebit!

 

REQUIESCAT IN PACE! 

 

Slujba de înmormântare va avea loc, miercuri 30.12.2020, la ora 12:00,  la cimitirul Sf. Vineri, Calea Grivitei 202. 
Ceremonia religioasă se va desfășura în aer liber, participarea nu este limitata la un anumit număr de persoane, dar cei prezenti trebuie sa poarte mască de protecție.
Dumnezeu sa îl odihnească in liniste!