ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE - Plan de învățământ - 2022-2025 - AICI