ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN CHIMIE - PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT - 2021-2024 - aici