REZULTATE PRELIMINARE ADMITERE 2020 – MASTER DIDACTIC ÎN CHIMIE

 

CANDIDAȚI ADMIȘI 

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - PRIMA OPȚIUNE BUGET

CANDIDAȚI ÎN AȘTEPTARE - PRIMA OPȚIUNE TAXĂ

CANDIDAȚI NEELIGIBILI  

 

Informații pentru candidații ADMIȘI pe locuri de la BUGET, pe listele preliminare

Pentru confirmarea locului ocupat, finanţat de la buget fiecare candidat declarat admis TREBUIE să depună/să completeze dosarul de confirmare.

DOSARUL DE CONFIRMARE (dosar plic de carton) cuprinde următoarele documente:

 • fișa de înscriere completată și semnată;
 • scrisoarea de intenție care urmărește motivația candidatului pentru cariera didactică, semnată;
 • Diploma de Licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul facultăților care nu au eliberat diplomele pentru promoţia 2020) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de licenţă, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Suplimentul la Diploma sau alt act din care să rezulte media anilor de studiu ( pentru promoția 2020);
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificare conform cu originalul, sau copie legalizată; 
 • Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform prevederilor CNRED ( dacă este cazul),
 • Certificatul de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • Adeverinţă medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultate (de la medicul de familie); 
 • 2 (două) fotografii 3/4 cm realizate recent, cu numele scris pe verso
 • I. sau pașaport, în copie;
 • Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, în original și copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);

Dosarul de confirmare se depune la Secretariatul Facultății de Chimie, din Bdul Regina Elisabeta, nr. 4-12, sector 3,

 • vineri 25 septembrie, în intervalul orar 8:00-14:00
 • luni, 28 septembrie, în intervalul orar 8:00-16:00

 

            Pot să depună dosarul de confirmare și candidații aflați ÎN AȘTEPTARE, CARE DORESC SĂ FIE CONSIDERAȚI ÎN PROCESUL DE RECLASIFICARE.

După procesul de confirmare, vor fi generate noi listele finale care vor include numai candidații care aduc dosarul de înscriere cu documentele precizate mai sus

(diploma de licență/adeverință de licență ÎN ORIGINAL).