Metodologia de admitere și școlarizare a românilor de pretutindeni 

Cifră de școlarizare alocată pentru românii de pretutindeni în urma repartizării locurilor de către Ministerul Educației si Cercetării