Candidații care se înscriu la concursul de admitere la doctorat, sesiunea septembrie 2020, trebuie să completeze declarația de consimțământ (vezi link) si să o trimită/depună împreună cu dosarul de înscriere la concurs.