Numărul de locuri - programe de studii universitare de licență