Chimie buget

Chimie taxă

Chimia Mediului buget

Respinşi 

 

 

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licenţă, sesiunea septembrie 2013, au fost 

afişate la avizierul facultăţii azi, 16 septembrie 2013, ora 15,30.