Listă înscrişi (în ordine alfabetică)

* Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste şi de a aduce la cunoştinţa

Secretariatului eventualele neconcordanţe, luni 16 septembrie a.c. ora 11,00.

 

Repartizarea în sală a candidaţilor

 

Amfiteatrul  Gheorghe Spacu (R1) este situat  în cladirea facultăţii din Bdul Regina Elisabeta Nr. 4-12, sector 3.

Testul grilă se va susţine luni, 16 septembrie ora 9,00. Prezenţa candidaţilor în sală este obligatorie la ora 8,00.

Candidaţii vor avea asupra lor legitimaţia de concurs şi actul de identitate.