Admişi buget Chimie

Admişi buget Biochimie Tehnologică

Admişi buget Chimia Mediului

 

Admişi taxă Chimie

Admişi taxă Biochimie Tehnologică

Admişi taxă Chimia Mediului

 

 

Candidaţi în aşteptare

Candidaţi respinşi

Anunţ confirmare

Contestaţii

 

 

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licenţă, sesiunea iulie 2013, au fost afişate la avizierul facultăţii

azi, 23 iulie ora 12,15.