Liste candidaţi înscrişi

Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste şi de a aduce la cunoştinţa

Secretariatului eventualele neconcordanţe, până duminică 21 iulie a.c. ora 11,00.