Sursă de finanțare    UEFISCDI, Programul PN III
Cod proiect              
PN-III-P2-2.1-PED-2019-4561
Nr. contract               376PED/ 2020

Titlu proiect        
      Metodă biocatalitică în mediu de solvent eutectic pentru producerea

       derivaților naturali ai mentolului ca arome de interes pentru industria

       alimentară

Acronim                      BIOMENTH

Consoțiu

Universitatea din București                                                                 Coordonator proiect

Centrul de Chimie Organică al Academiei Române "C. Nenițescu"    Partener 1

Natural Ingredients R&D                                                                     Partener 2


Descrierea proiectului

Proiectul BIOMENTH propune realizarea, optimizarea și validarea unei metode biocatalitice (lipază biocatalizator) fezabile bazată pe utilizarea unui mediu de tipul solvent eutectic (deep eutectic solvent - DES) pentru producerea unor derivați ai (-)-mentolului cu proprietăți de arome îmbogățite, care constituie un real interes pentru industria alimentară. BIOMENTH propune o metodă enzimatică de acilare a (-)mentolului cu structuri de tip acizi grași (de interes acizi grași omega 3/6/9) la esteri ai acizilor grași (MEFA). Produșii MEFA sunt importanți pentru industria alimentară deoarece combină proprietățile de aromă ale (-)-mentolului cu proprietățile curative ale acizilor grași (acizi omega 3/6/9). În plus, MEFA oferă o eliberare treptată a aromei prin hidroliza grupării esterice și totodata o acțiune rapidă de penetrare a membranei celulare implicând o digestie ușoară.

Metoda enzimatică propusă implică acțiunea enzimei lipază în forma imobilizată (modelul imobilizării covalente, CLEA și/sau CLEMPA), care va acționa într-un mediu DES pentru acilarea (-)-mentolului cu structuri de tip acizi grași. Mediul DES va fi realizat prin amestecarea eficientă a mentolului și a agentului de acilare. Reacția va porni în momentul adaugării enzimei în sistem. În plus, BIOMENTH propune optimizarea și validarea metodei biocatalitice în vederea utilizării viitoare la nivel industrial.