"Studii de incluziune și separare a unor compuși biochimici utilizând receptori macrociclici"

Anunț susținere teză doctorat

Rezumat ROM

Rezumat ENG

CV Profesor Emerit dr. Hillebrand Mihaela Maria

CV Prof.dr. Josceanu Ana Maria

CV Prof.dr. Sârbu Costel