Componența secretariatului Facultății

SECRETARIATUL FACULTĂŢII 

E-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  Telefon/fax: 0213159249

 

Secretar Şef FLOROIU CORNELIA  

 

Secretar  anii I, II şi III licenţă

 

SUCIU MIHAELA RODICA

 


     
 Secretar anii I şi II  Master   CATANĂ GEORGETA

 

 

 Secretar Şcoală Doctorală  FLOROIU CORNELIA

 

 

 

 

       

       

Programul secretariatului Facultății

  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 

                  LUNI-JOI:         11.00-14.00 

                   VINERI:            10.00-12.00

 

Cereri pentru cursurile opţionale(studenţii din anul II 2011/2012)

A N U N Ţ

Studenţii din anul II – 2011/2012

Programele de studii:

-         CHIMIE

-         BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ

-         CHIMIA MEDIULUI

trebuie să depună cereri pentru cursurile opţionale, pe care le vor urma în anul III – 2012/2013. Cererile se depun la secretariatul facultăţii, în perioada 24 mai - 24 iunie 2012.

Studenţii care nu depun cereri în perioada menţionată, vor fi repartizaţi din oficiu de către conducerea facultăţii.


Repartizarea studenţilor pentru fiecare disciplină opţională se va face în funcţie de opţiuni şi de situaţia şcolară.


Cazurile deosebite vor fi repartizate de către conducerea facultăţii.

Cerere specializarea Chimie

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

Domnule Decan,

 

Subsemnata/ul.........................................................................   student(ă) în anul II 2010/2011,

specializarea Chimia Mediului vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la disciplinele opţionale pe care doresc să le

urmez  în anul III 2011/2012, după cum urmează:

Chimie anorganică

Microelemente                                                                                 □

Atmosfera şi calitatea aerului                                                           □

Chimie organică

Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra mediului          □

Managementul deşeurilor                                                              □

Chimie fizică

Electrochimie şi coroziune                                                               □

Combustie şi poluare                                                                       □

Chimie analitică

Statistică şi prelucrarea datelor în analiza de mediu                       □

Monitorizarea integrată a mediului                                                  □

Chimie tehnologică şi cataliză

Procese fotocatalitice de depoluare                                                  □

Procese de depoluare a rezidurilor menajere                                   □

Fizică

Fizica atmosferei şi elemente de geofizică                                       □

Efecte climatice ale poluanţilor                                                        □

În pătrat se trece în cifre arabe ordinea opţiunilor (1,2).

Data                                                                                      Semnătura

 

 

Domnului Decan al Facultăţii de Chimie

Cerere optionale specializarea Chimia Mediului

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

Domnule Decan,

 

Subsemnata/ul.........................................................................   student(ă) în anul II 2010/2011,

specializarea Chimia Mediului vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la disciplinele opţionale pe care doresc să le

urmez  în anul III 2011/2012, după cum urmează:

Chimie anorganică

Microelemente                                                                                 □

Atmosfera şi calitatea aerului                                                           □

Chimie organică

Evaluarea impactului activităţilor antropice asupra mediului          □

Managementul deşeurilor                                                              □

Chimie fizică

Electrochimie şi coroziune                                                               □

Combustie şi poluare                                                                       □

Chimie analitică

Statistică şi prelucrarea datelor în analiza de mediu                       □

Monitorizarea integrată a mediului                                                  □

Chimie tehnologică şi cataliză

Procese fotocatalitice de depoluare                                                  □

Procese de depoluare a rezidurilor menajere                                   □

Fizică

Fizica atmosferei şi elemente de geofizică                                       □

Efecte climatice ale poluanţilor                                                        □

În pătrat se trece în cifre arabe ordinea opţiunilor (1,2).

Data                                                                                      Semnătura

 

 

Domnului Decan al Facultăţii de Chimie