Regulament Școala Doctorală 2015

Regulament 

Regulament Doctorat 2013

Regulament

Listă conducători doctorat