Şcoala Doctorală în Chimie

Director: prof. dr. Camelia Bala

 

Membri în Consiliul Şcolii Doctorale în Chimie:

Prof.dr. Bala Camelia

Acad. prof. dr. Andruh Marius

Prof. dr. Pârvulescu Vasile

Prof. dr. David Victor 

Acad. prof. dr. Haiduc Ionel – Academia Româna

Dr. Narcis Avarvarei – Universite Angers, Franţa

Drd. Coman Anca Gabriela

Drd. Badea Florentina Laura

 

Secretar: Cornelia Floroiu

 

Lista conducătorilor ştiinţifici de doctorat

Cataliză

Prof. dr. Pârvulescu Vasile

Conf.dr. habil. Marcu Ioan Cezar

 

Chimie organică

Conf.dr. habil. Petre Ioniţă 

 

Chimie analitică

Prof. dr. Badea Irinel Adriana

Prof. dr. Bala Camelia

Prof. dr. David Victor

Prof. dr. Medvedovici Andrei Valentin

Prof. dr. Mutihac Lucia

Prof. dr. Tănase Ion

 

Chimie anorganică

Acad. prof. dr. Andruh Marius

Prof. dr. Roşu Tudor

 

Chimie fizică

Prof. dr. Meltzer Viorica

CS I dr. Budrugeac Petru