Conferința "De la celobioz dehidrogenază la piranoz 2-oxidază: potențialul bioelectrochimiei în domeniul aplicațiilor biotehnologice"

Anunț