Din programele de master acreditate ARACIS, Facultatea de Chimie din Universitatea din Bucureşti, organizează concurs de admitere pentru:

Domeniul Chimie:

Domeniu Interdisciplinar (Biologie, Fizică, Chimie):