Facultatea de Chimie oferă cursuri pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale: 

1. Domeniul fundamental: Ştiinte exacte

Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, curs zi)

Direcţii de studiu: