Facultatea de Chimie oferă cursuri pentru ciclul de licenţă în următoarele domenii fundamentale: 

1. Domeniul fundamental: Ştiinte exacte

Domeniul de licenţă Chimie (3 ani, curs zi)

Direcţii de studiu:

  • CHIMIE
  • BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ
  • CHIMIE MEDICALĂ  *

 

   *Program autorizat ARACIS în mai 2016 

Pentru programul de studii de licenta CHIMIE MEDICALĂ se va putea organiza concurs de admitere după obținerea avizului favorabil al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice prin Hotărâre a Guvernului.